Εργαστήριο

“Εμείς διακρίνουμε στους πολύτιμους λίθους ο,τι δεν μπορείτε να διακρίνετε εσείς”     

        Το Gem Testing Laboratory Athens (GTL Athens) ιδρύθηκε το 1989 προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στην αγορά των πολύτιμων λίθων και των κοσμημάτων. Το ευρύ κοινό μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών μέσω εμπόρων κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το GTL κέρδισε την εμπιστοσύνη της αγοράς και φημίζεται για την ακαιρεότητα, τιμιότητα και  ανεξαρτησία των γνωμοδοτήσεων του.

        Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται περιλαμβάνονται η έκδοση αναφορών που αφορούν διαμάντια, άλλους πολύτιμους λίθους, μαργαριτάρια, καθώς και η προφορική γνωμοδότηση ως προς το χρώμα, την καθαρότητα και την κοπή. Δίδονται συμβουλές πού αφορούν τη σημασία του χρώματος, της καθαρότητας, της κοπής και του βάρους ενός διαμαντιού, καθώς και συμβουλές που αφορούν τη βελτίωση ενός πολύτιμου λίθου με επανατροχισμό.

      Καθόσον ένας πολύτιμος λίθος μπορεί να μετατραπεί  ή να βελτιωθεί τεχνικά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το GTL είναι σε θέση να επιβεβαιώσει κατά πόσο ο εν λόγω πολύτιμος λίθος συμβαδίζει με την συνοδευόμενη αναφορά του.

Κατάταξη Διαμαντιών

        Οι αναφορές διαμαντιών οι οποίες εκδίδονται από το GTL εφαρμόζουν τους κανόνες της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Κοσμηματοποιών, Αργυροποιών, Διαμαντιών, Μαργαριταριών και Πολύτιμων Λίθων (CIBJO).
      Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Η αξιολόγηση της καθαρότητας πραγματοποιείται με τη χρήση βελτιωμένου ως προς τη γραμμική και χρωματική παραμόρφωση μεγεθυτικού φακού 10 Χ. Η αξιολόγηση του χρώματος πραγματοποιείται με τη σύγκριση του εξεταζόμενου διαμαντιού με πρότυπα διαμάντια διαπιστωμένου χρώματος

   

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

CIBJO *

GIA**

Exceptional White +

D

Exceptional White

E

Rare White +

F

Rare White

G

White

H

Slightly Tinted White

I

J

Tinted White

K

L

Tinted Color 1-4

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

CIBJO *  Loupe Clean VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI1 P1 P2 P3
GIA**  FL IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
Picture1(2)
clarity
colour
lab4

* Διεθνής Συνομοσπονδία Κοσμηματοποιών, Αργυροποιών, Διαμαντιών, Μαργαριταριών και Πολύτιμων Λίθων
** Γεμμολογικό Ινστιντούτο Αμερικής
 

Έγχρωμοι Πολύτιμοι Λίθοι

      Εξετάζονται όλοι οι έγχρωμοι πολύτιμοι λίθοι προκειμένου να πιστοποιηθεί το είδος και η ποικιλία τους. Διαφοροποιούνται από τους αντίστοιχους συνθετικούς και τις απομιμήσεις τους, καθώς και εάν έχουν υποστεί τεχνικές διεργασίες βελτίωσης του χρώματος ή της καθαρότητας.

Μαργαριτάρια

      Το GTL είναι σε θέση να διαχωρίσει τα φυσικά μαργαριτάρια, από τα καλλιεργημένα μαργαριτάρια χωρίς πυρήνα, τα καλλιεργημένα μαργαριτάρια με πυρήνα και τις απομιμήσεις. Η διάκριση πραγματοποιείται με τη βοήθεια περίθλασης ακτίνων Χ και οπτικών τεχνικών.

Τιμολόγιο

      Το GTL πραγματοποιεί οποιαδήποτε εξέταση έναντι αμοιβής. Η αμοιβή κυμαίνεται αναλόγως του βάρους σε καράτια του υπό εξέταση πολύτιμου λίθου. Πριν προσκομήσετε οιοδήποτε αντικείμενο προς εξέταση, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με το γεμμολογικό εργαστήριο γιά περαιτέρω διευκρινήσεις.

Περισσότερα