Προγράμματα Σπουδών & Δίδακτρα

Τα προγράμματα σπουδών της σχολής γεμμολογίας αφορούν στη γεμμολογία και στην αδαμαντολογία. Λόγω του περιορισμένου αριθμού σπουδαστών ανά έτος και του υψηλού επιπέδου των μαθημάτων, οι ενδιαφερόμενοι δίνουν μία μικρή συνέντευξη προκειμένου να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις των προγραμμάτων και την ανάγκη σοβαρής ενασχόλησής τους με το αντικείμενο.

      Οι εξετάσεις όλων των προγραμμάτων οργανώνονται από το Βρετανικό Συμβούλιο κάθε Ιούνιο και λαμβάνουν χώρα στα εξεταστικά κέντρα του Βρετανικού Συμβουλίου στην Αθήνα.

Τα προγράμματα σπουδών έχουν ως ακολούθως:

  • Foundation Certificate in Gemmology and Diploma in Gemmology (in English)

        Πρόγραμμα γεμμολογίας με διάρκεια δύο διδακτικά έτη. Κατ΄ αυτό οι σπουδαστές διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα σχετικά με όλες τις πολύτιμες πέτρες. Αποτελείται από το πρώτο έτος (Foundation Certificate in Gemmology) και το δεύτερο έτος (Diploma). Προϋπόθεση της παρουσίας του σπουδαστή στις εξετάσεις του διπλώματος, είναι η επιτυχία του στις εξετάσεις του Foundation Certificate in Gemmology.

  • Diamond Practical Certificate (in English or Greek)

        Πρόγραμμα αδαμαντολογίας στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα διάρκειας ενός διδακτικού έτους. Αφορά πλήρη κατάρτιση στην πρακτική αξιολόγηση ακατέργαστων και κατεργασμένων διαμαντιών. Απονέμεται δίπλωμα ειδικού στην πρακτική αξιολόγηση διαμαντιών.

  • Gem Diamond (in English)

        Πρόγραμμα αδαμαντολογίας στην αγγλική γλώσσα διάρκειας ενός διδακτικού έτους. Αφορά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα σχετικά με όλα τα θέματα των διαμαντιών. Απονέμεται δίπλωμα αδαμαντολόγου.

 

Επίπεδα Σπουδών

         Το επίπεδο των διπλωμάτων Gem-A έχει καθοριστεί από τον Εθνικό Βρετανικό Οργανισμό (Ofqual). Ο Οργανισμός αυτός είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό του επιπέδου σπουδών στην Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Σύμφωνα με τον Ofqual το επίπεδο των διπλωμάτων έχει ως εξής:

 

Gemmology Diploma: Επίπεδο Bachelor ή επίπεδο 6

Diamond Diploma: Επίπεδο Higher National Diploma ή Επίπεδο 5

Gemmology Foundation: Επίπεδο Certificate of Higher Education ή Επίπεδο 4

 

Foundation

Διάρκεια: εννέα μήνες
Ημερομηνίες: αρχές Οκτωβρίου έως μέσα Ιουνίου
Ώρες: απογευματινό τρίωρο εβδομαδιαίως
Δίδακτρα: € 1.620 (συνολικά) ή μηνιαίως: € 180
Βιβλιογραφία και βασικά όργανα: £1.255
Δαπάνες επανεξέτασης: 340

 

Diploma

Διάρκεια: εννέα μήνες
Ημερομηνίες: αρχές Οκτωβρίου έως μέσα Ιουνίου
Ώρες: απογευματινό τρίωρο εβδομαδιαίως
Δίδακτρα: € 1.620 (συνολικά) ή μηνιαίως: € 180
Βιβλιογραφία και βασικά όργανα: £1.995
Δαπάνες επανεξέτασης: £675 (θεωρία και πρακτική)
                                            £390 (θεωρία μόνο)
                                            £310 (πρακτική μόνο)

 

Gem Diamond

Διάρκεια: εννέα μήνες
Ημερομηνίες: αρχές Οκτωβρίου έως μέσα Ιουνίου
Ώρες: απογευματινό δίωρο εβδομαδιαίως (πρακτική) και τετράωρο μηνιαίως (θεωρία)
Δίδακτρα: € 3.150 (συνολικά) ή μηνιαίως: € 350
Βιβλιογραφία και βασικά όργανα: £1.745
Δαπάνες επανεξέτασης: £790 (θεωρία και πρακτική)
                                            £290 (θεωρία μόνο)
                                            £550 (πρακτική μόνο)

 

Gem Diamond Practical Certificate

Διάρκεια: εννέα μήνες
Ημερομηνίες: αρχές Οκτωβρίου έως μέσα Ιουνίου
Ώρες: απογευματινό δίωρο εβδομαδιαίως
Δίδακτρα: € 1.980 (συνολικά) ή μηνιαίως: € 220
Βιβλιογραφία και βασικά όργανα: £995
Δαπάνες επανεξέτασης: £550 (πρακτική μόνο)
Από Diamond Practical σε Gem Diamond - βιβλιογραφία: £960

Περισσότερα